• სოციალური მომსახურებები
  • საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება
  • დიაგნოსტირება
  • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განსაზღვრა
  • ადრეული განვითარება
  • დღის ცენტრი
  • დღის ცენტრი 18+
  • შინ მოვლა
  • რე / აბილიტაცია
  • პირადი ასისტენტი
  • კრიზისული დახმარება
  • სათემო მომსახურება
  • უსინათლოთა მხარდაჭერა
  • ყრუთა კომუნიკაციის მხარდაჭერა
  • დამხმარე საშუალებები
  • აუტიზმის პროგრამა
  • სმენის დარღვევების აბილიტაცია
 • ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურებები
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა - ამბულატორია
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა - რაბილიტაციის დღის ცენტრი
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა - კრიზისული ინტერვენცია
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა - ზრდასრულთა სტაციონარი
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა - ბავშვთა სტაციონარი
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა - ბავშვთა დღის სტაციონარი
  • სამედიცინო ხარჯის სუბსიდირება
  • მედიკამენტების ღირებულების სუბსიდირება
 • საგანამანათლებლო მომსახურებები
  • ინტეგრირებული კლასები
  • სპეციალიზირებული სკოლები
  • სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ინტეგრირებული ჯგუფებით
  • ჟესტური ენის კურსი
  • ბრაილის შემსწავლელი კურსი
  • მშობელთა ტრენინგ კურსები
  • საკვირაო სკოლა
  • პროფესიული სასწავლებელი
 • იურიდიული მხარდაჭერა
 • დასვენება და სპორტი
  • საკურორტო მომსახურება
  • სპორტული წრეები
 • ფინანსური დახმარება
  • ფინანსური მხარდაჭერა
  • მიზნობრივი ფინანსური მხარდაჭერა
 • დასაქმების მხარდამჭერი სერვისები
  • მხარდაჭერითი დასაქმება
 • სხვა
+
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით.
შექმნილია კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
დიალოგის დახურვა
შეაღეს შესახებ

შეაღე საშუალებით თქვენ მოიძიებთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ემსახურებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აწვდიან შემდეგ მომსახურებებს: სოციალური მომსახურება, ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, იურიდიული მხარდაჭერა, დასაქმების მხარდამჭერი მომსახურება, და სხვა.

შეაღე დაკავშირებულია რუკასთან, რომელიც ნიშნულების მეშვეობით ასახავს საქართველოს მასშტაბით, თქვენს რეგიონში, ქალაქში ან თემში არსებულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, მათ ზუსტ მისამართს, საკონტაქტო მონაცემებს და დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების შესახებ. 

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის აღმოჩენა შესაძლებელია საძიებო ფუნქციის გამოყენებით. შეაღეს მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მისწეროთ სერვისის მიმწოდებელს, შეტყობინების ფუნქციის გამოყენებით და შეაფასოთ სერვისი. 

ასევე, შეაღეს საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ გაგიგოთ მეტი განვითარების სხვადასხვა დარღვევის შესახებ. აქ თვენ დაგხვდებათ მარტივი ენით და ნათელი გამოსახულებებით მოცემული სანდო ინფორმაცია შემდეგ დარღვევებზე: ცერებრული დამბლა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, დაუნის სინდრომი, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი, ეპილეფსია, ტიკეები და სხვა

თითოეულ დარღვევასთან მიმართებაში განხილულია დარღვევისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამომწვევი მიზეზები, დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, ინტერვენციის სტრატეგიებსი, რეკომენდაციები და სხვა.

 

პარტნიორები
მაკი ცდილობს მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საჭირო რესურსების მიწოდებით, მხარდამჭერი სისტემებისა და მათზე მზრუნველი საზოგადოების გაძლიერების გზით. კომუნიკაცია მონაცემებით: ინოვაციური. ეფექტური. მარტივი.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მაკ ჯორჯია

მისამართი მისამართი: კავსაძის ქუჩა 3 , მეორე სართული, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი ტელეფონი: უფასო ცხელი ხაზი: 0 800 900 902; ოფისი #: 2197378

+