დაუნის სინდრომი

რეკომენდაციები ანგარიშის, წერისა და კითხვის განვითარებისთვის

Preview

ანგარიში

დაუნის სინდრომის მქონე პირებს უჭირთ ისეთი ცნებების გაგება, როგორიცაა: მეტი, ნაკლები, ჯამი, სხვაობა, ცოტა, ბევრი.. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ახსინასა სიტყვების თანმიმდევრობას. თუ თქვენ ეტყვით, რომ სხვაობას გამოვთვლით შეკრების შემდეგ, დიდი ალბათობით ბავშვი გაიგებს (ჯერ სხვაობა, მერე შეკრება). ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ მარტივი ინსტრუქციები და მივცეთ 8-10 წამი დრო, ინფორმაციის გადასამუშავებლად.

არითმეტიკული უნარები მოითხოვს მუშა მეხსიერების აქტიურ მონაწილეობას, რაც დაუნის სინდრომის მქონე პირებთან სუსტ მხარეს წარმოადგენს.

  • ეფექტურია ციფრების, რიცხვებისა და ანგარიშის სწავლებისას თუ გამოვიყენებთ ფულის ერთეულებს.
  • ისრებიანი საათის ნაცვლად -ციფრულ საათს.
  • აუცილებელია ვიზუალური მასალის გამოყენება, რომ ციფრები რაოდენობრივად ბავშვისთვის აღქმადი გავხადოთ.
  • მესამე კლასის მასალიდან ბავშვს უნდა შევთავაზოთ კალკულატორის გამოყენება
  • აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ფუნქციურ არითმეტიკულ უნარებზე (ის, რაც გამოადგება პროდუქტის შეძენისას, სამზარეულოში მარტივი რეცეპტით საკვების მომზადებისას, დროის კონტროლისთვის).

კითხვა

დაუნის სინდრომის მქონე პირებს მათი კარგად განვითარებული მხედველობითი მეხსიერების დახმარებით, ხშირ შემთხვევაში ისეთივე წარმატებით ეუფლებიან კითხვას, როგორც ტიპური განვითარების ბავშვები. ისინი უფრო სწრაფად სწავლობენ სიტყვების მთლიანობრივი კითხვის მეთოდით. 

კითხვის უნარზე მუშაობა შეიძლება დავიწყოთ: როცა ბავშვის შეუძლია დაახლოვებით 100 სიტვის მნიშვნელობის გაგება, შეუძლია სურათებიანი ლოტოს თამაში, (ერთნაირი სურათების იდენტიფიცირება), 2-3 სიუჟეტური ბარათის თანმიმდევრულად დაწყობა (ჯერ და შემდეგ პრინციპით).

დაუნის სინდრომის მქონე პირები კითხვის დაუფლების შემდეგ სწრაფად ივითარებენ ლექსიკურ მარაგს, კითხულობენ ქუჩების დასახელებებს, მაღაზიების, პროდუქტების სახელებს, გაფორმებულ მოთხრობებს, ტელევიზორში გამოტანილ ტექსტებს და ხვეწენ გრამატიკას მოკლე მოთხრობების თუ სხვა ამბების კითხვით. ხვდება რა ბავშვი, რომ დაწერილი სიტყვა ან ტექსტი შინაარსის მატარებელია, უჩნდება მეტი ცნობისმოეყვარეობა და ხშირად ერთობიან ამ პროცესით.

ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მართალია, მათი კითხვის ტემპი და არტიკულაცია შესაძლოა სწორი იყოს, მაგრამ მუშა მეხსიერების დეფიციტის გამო, შეიძლება გაუჭირდეთ შიანარსის გაგება. ამისთვის უნდა შევთავაზოთ დასურათებული ტექსტები, დავუსვათ კითხვები ეტაპობრივად და ვესაუბროთ შინაარსზე.

შეთავაზებული ტექსტი (კითხვის დაუფლების საწყის ეტაპზე) უნდა იყოს მარტივი, ვიზუალურად გაფორმებული, მოკლე, ბავშვის ინტერესს მორგებული. (მაგალითალითად მის საყვარელ ცხოველზე, აქტივობაზე..). 

კითხვის სწავლაზე მუშაობას ზოგჯერ ართულებს ბავშვის მხედველობის დეფიციტი. ამისთვის შესაძლოა გამოვიყენოთ დიდი ზომით დაწერილი ტექსტი, ფონისა და ასოების მკაფიო კონტრასტით.

წერა

დაუნის სინდრომის თანმხლები ჰიპოტონიის გათვალისწინებით, უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვს შევთავაზოთ ფლომასტერი ან მარკერი, რათა არ დასჭირდეს ძალის დატანება ასოების ფორმირებაზე. ასევე, ხშირად თანმდევი მხედველობის პრობლემის გამო, ეს საშუალება მისივე დაწერილის აღქმაში დაეხმარება.

ფურცელზე გადატანამდე, ცალკეული ასოების სწავლებისას ეფექტურია მულტი მოდალური მიდგომა.  კერძოდ, მაქსიმალურად ყველა შეგრძნების ჩართვა ასოების თუ ციფრების სწავლების პროცესში. ამასთან მასალა, აქტივობები უნდა იყოს მრავალფეროვანი და სახალისო (ასოების მაგნიტური ქვიშაში მოხაზვა, გამოძერწვა, გაფერადება, გამოჭრა, ტექსტში ნასწავლი ასოების ამორჩევა, ხელის გულზე მოხაზული ასოს გამოცნობა..)

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+