ცერებრული დამბლა

როდის მივმართოთ ექიმს?

Preview

ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირება ან ცერებრული დამბლის მდგომარეობის არსებობის შესახებ ეჭვის გაჩენა შესაძლებელია მოხდეს ბავშვის დაბადებისთანავე, ან მოგვიანებით, სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში.

ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირება ან ცერებრული დამბლის მდგომარეობის არსებობის შესახებ ეჭვი შესაძლოა გაჩნდეს ბავშვის დაბადებისთანავე, ან მოგვიანებით, სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში.

ამ პროცესში თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც ექიმის, ისე მშობლის მონაწილეობა.

დაბადებისას გარკვეული მდგომარეობის (მცირე ნაყოფი, ჟანგბადის ნაკლებობა) არსებობის შემთხვევაში, ექიმი - პედიატრის მხრიდან სამშობიაროშივე ხდება ბავშვის საყურადღებო ნიშნების იდენტიფიცირება და ცერებრული დამბლის განვითარების რისკ ჯგუფში გაერთიანება, რასაც დამატებითი გამოკვლევების დანიშვნა, ბავშვის განვითარებაზე დაკვირვება და დიაგნოზის დადასტურება, ან უარყოფა მოყვება.

ამავდროულად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვილის განვითარების თავისებურებებს პირველად მშობელი ამჩნევს. ის  აღნიშნავს მოტორული უნარების (თავის ჭერა, გადაბრუნება, ჯდომა, ხოხვა და ა.შ.) განვითარების შეფერხებას, რაც ხდება ექიმთან მიმართვის საფუძველი.

მიზანშეწონილია, მშობელმა დაუყოვნებლივ  მიმართოს ექიმს მდგომარეობის შეფასების მიზნით, თუკი ბავშვი ვერ ავლენს შემდეგ უნარებს:

  • თავის წამოწევა სწორ ზედაპირზე წოლისას სამი თვის ასაკში;
  • ჯდომის მცდელობა, გადაბრუნება 6 თვის ასაკში;
  • სიარული 15 თვის ასაკში;
  • ცალკეული სიტყვების წარმოთქმა 18 თვის ასაკში და ორსიტყვიანი ფრაზების წარმოთქმა ორი წლის ასაკში.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+