ცერებრული დამბლა

როდის მივმართოთ ექიმს?

Preview

ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირება ან ცერებრული დამბლის მდგომარეობის არსებობის შესახებ ეჭვის გაჩენა შესაძლებელია მოხდეს ბავშვის დაბადებისთანავე, ან მოგვიანებით, სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში.

ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირება ან ცერებრული დამბლის მდგომარეობის არსებობის შესახებ ეჭვი შესაძლოა გაჩნდეს ბავშვის დაბადებისთანავე, ან მოგვიანებით, სიცოცხლის პირველი თვეების განმავლობაში.

ამ პროცესში თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც ექიმის, ისე მშობლის მონაწილეობა.

დაბადებისას გარკვეული მდგომარეობის (მცირე ნაყოფი, ჟანგბადის ნაკლებობა) არსებობის შემთხვევაში, ექიმი - პედიატრის მხრიდან სამშობიაროშივე ხდება ბავშვის საყურადღებო ნიშნების იდენტიფიცირება და ცერებრული დამბლის განვითარების რისკ ჯგუფში გაერთიანება, რასაც დამატებითი გამოკვლევების დანიშვნა, ბავშვის განვითარებაზე დაკვირვება და დიაგნოზის დადასტურება, ან უარყოფა მოყვება.

ამავდროულად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვილის განვითარების თავისებურებებს პირველად მშობელი ამჩნევს. ის  აღნიშნავს მოტორული უნარების (თავის ჭერა, გადაბრუნება, ჯდომა, ხოხვა და ა.შ.) განვითარების შეფერხებას, რაც ხდება ექიმთან მიმართვის საფუძველი.

მიზანშეწონილია, მშობელმა დაუყოვნებლივ  მიმართოს ექიმს მდგომარეობის შეფასების მიზნით, თუკი ბავშვი ვერ ავლენს შემდეგ უნარებს:

  • თავის წამოწევა სწორ ზედაპირზე წოლისას სამი თვის ასაკში;
  • ჯდომის მცდელობა, გადაბრუნება 6 თვის ასაკში;
  • სიარული 15 თვის ასაკში;
  • ცალკეული სიტყვების წარმოთქმა 18 თვის ასაკში და ორსიტყვიანი ფრაზების წარმოთქმა ორი წლის ასაკში.
Close Dialog
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+