ცერებრული დამბლა

ხელში აყვანის და ჭერის ტექნიკები

Preview

ხელში აყვანა

დაბალი ტონუსის მქონე ბავშვის შემთხვევაში, თავის უკან გადავარდნის ასაცილებლად, თქვენი ხელებით ერთდროულად დაუფიქსირეთ მხრები და თავი,  წამოაჯინეთ და აიყვანეთ. 

მაღალი ტონუსის მქონე ბავშვის შემთხვევაში,  ტონუსის შესამცირებლად, გადააბრუნეთ ბავშვი გვერდზე, რა დროსაც მოახრევინეთ ფეხები; ერთი  ხელი შემოხვიეთ მხრებზე, მეორე ხელით შეინარჩუნეთ ფეხების მოხრილი მდგომარეობა და აიყვანეთ.

ხელში ჭერა

მაღალი ტონუსის მქონე ბავშვის ხელში ჭერის დროს, წაახალისეთ სხეულის მოხრა -  ბავშვი დაიჭირეთ ისე, რომ მისი მენჯ-ბარძაყის სახსარი იყოს მოხრილი 90 გრადუსზე მეტად, ხოლო ზედა ტანი მცირედად გადახრილი წინ.

დაბალი ტონუსის შემთხვევაში, ხელში ჭერის დროს წაახალისეთ თავის და ტანის ამართული პოზიცია. საყრდენად გამოიყენეთ თქვენი სხეული ან მკლავი, მუხლები შეინარჩუნეთ მოხრილ მდგომარეობაში.

Close Dialog
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+