ცერებრული დამბლა

შეიძლება თუ არა ცერებრული დამბლის განკურნება? როგორია პროგნოზი?

Preview

ცერებრული დამბლის განკურნება შეუძლებელია. ამავდროულად, ცერებრულ დამბლას არ ახასიათებს თავის ტვინის დაზიანების გაუარესება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვების მდგომარეობა არ უარესდება, ის უმჯობესდება სწორად წარმართული მუშაობის/ ინტერვენციის შედეგად. 

ამავდროულად, ზოგიერთ შემთხვევებში, ბავშვების ასაკის მატებასთან ერთად,  შეინიშნება კუნთთა ტონუსის ზრდა და სახსრების კონტრაქტურების  ჩამოყალიბება (ანუ სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა), რაც ასევე მიზანმიმართულ ინტერვენციას და პრევენციას მოითხოვს.

გვახსოვდეს, ცერებრული დამბლა:

  • არ ახდენს გავლენას სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე;
  • არის მუდმივი მდგომარეობა;
  • არ პროგრესირებს - ერთჯერადი დაზიანების შედეგია და არ იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის კვლავ დაზიანებას;
  • არ არის გადამდები.

ცერებრული დამბლის შემთხვევაში, მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, გადამწყვეტია ადრეული ჩარევა (ადრეული ინტერვენცია).

ადრეული ჩარევის და მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდების ფონზე პროგნოზი და ბავშვთა ფუნქციური მდგომარეობა უმჯობესდება, მცირდება გართულებების ალბათობა და იზრდება ბავშვისა და მისი ოჯახის ცხოვრების ხარისხი. ადრეული ჩარევის შედეგად, შესაძლებელია სახსრების მოძრაობის შეზღუდვის (კონტრაქტურების)  და დეფორმაციების თავიდან აცილება, რაც ხელს უწყობს პოზისა და ფუნქციის ოპტიმიზაციას.

ადრეული ჩარევის შედეგად, შემთხვევათა დიდ ნაწილში, ბავშვები, რომლებიც დამოუკიდებლად ჯდებიან 2 წლამდე და იწყებენ ცოცვას ორწლინახევრამდე,  ჩვეულებრივ მომავალში დამოუკიდებლად დადიან.

ხოლო ბავშვები, რომლებიც ვერ იჭერენ თავს 20 თვის ასაკამდე და ვერ ცოცავენ 5 წლამდე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეძლებენ დამოუკიდებლად სიარულს მოგვიანებით.

ბავშვები, რომლებიც სიარულს იწყებენ 2 წლამდე ასაკში, ძირითადად, ხასიათდებიან ინტელექტის  ნორმალური ან მოსაზღვრე მდგომარეობით. საზოგადოდ, რაც უფრო მძიმეა მოტორული დეფიციტი, მით მძიმეა ინტელექტუალური დარღვევა.

Close Dialog
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+