ცერებრული დამბლა

რა იწვევს ცერებრულ დამბლას?

Preview

ცერებრულ დამბლას არ აქვს მხოლოდ ერთი გამომწვევი მიზეზი. ცერებრულ დამბლას იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის (თავის ტვინის) დაზიანება  მუცლადყოფნის, მშობიარობის ან მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. 

დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს: 

  • მედიკამენტების ან ვირუსული ინფექციების ზემოქმედებამ;
  • ნაადრევმა მშობიარობამ, ნაყოფის მცირე წონამ;
  • ჰიპოქსიამ (ჟანგბადის უკმარისობა);
  • თავის ტრავმულმა  დაზიანებამ.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვთა 70% -ს ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანება მუცლადყოფნის დროს აღენიშნებათ; 20%-ს - მშობიარობისას,  ხოლო 10 % -ს - ჩვილობაში, სიცოცხლის პირველი წლის განმავლობაში.  

ცერებრული დამბლის რისკ ფაქტორები

ცერებრული დამბლის დიაგნოზის განვითარება გარკვეულ რისკ ფაქტორებთან არის ასოცირებული. ზოგადად, დაავადების გამომწვევ რისკ ფაქტორებად მიჩნეულია ის მიზეზები, რომელთა არსებობაც ზრდის მისი (დაავადების) განვითარების ალბათობას. მშობლისთვის და თერაპევტისთვის რისკ ფაქტორების ცოდნა აუცილებელია, რათა მათ განსაკუთრებული სიფხიზლე გამოიჩინონ და ყურადღებით დააკვირდნენ ბავშვის განვითარების პროცესს. 

მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ ბავშვი, შესაძლებელია, განეკუთვნებოდეს დაავადების რისკ ჯგუფს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს აუცილებლად დაუდგინდება აღნიშნული მდგომარეობა; ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს, სხვა ბავშვებთან შედარებით, აქვს ცერებრული დამბლის განვითარების  მეტი ალბათობა. 

ცერებრული დამბლის რისკ ფაქტორებია:

  • სისხლის ტიპის შეუთავსებლობა დედასა და ბავშვს შორის;
  • პლაცენტას არასწორი მდებარეობა, რაც აფერხებს ნაყოფისთვის  ჟანგბადის მიწოდებას;
  • დედის მიერ ორსულობისას გადატანილი ინფექციები - ტოქსოპლაზმოზი, წითელა, ციტომეგალოვირუსი და ა.შ.;
  • მშობლის, ნაყოფის ან ჩვილის მიერ გადატანილი ბაქტერიული ინფექციები, რომლებიც ზემოქედებენ თავის ტვინზე;
  • ახალშობილთა გულყრები;
  • ტყუპისცალობა.

უნდა გვახსოვდეს ასევე, რომ ზოგჯერ იმ ბავშვებსაც უვითარდებათ ცერებრული დამბლა, რომლებიც არ განეკუთვნებოდნენ რისკ ჯგუფს და არ აღენიშნებოდათ რისკ ფაქტორები. 

 

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+