ცერებრული დამბლა

რა არის ცერებრული დამბლის ნიშნები?

 

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვების მდგომარეობა ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება მდგომარეობის და შეზღუდული შესაძლებლობის სიმძიმის მიხედვით, რაც დამოკიდებულია თავის ტვინის დაზიანების ხარისხზე. მაგალითად, თავის ტვინის მცირე დაზიანებამ, შესაძლებელია, გავლენა იქონიოს მხოლოდ სიარულის, ან რომელიმე ერთი კიდურის გამოყენების ხარისხზე, ხოლო ძლიერმა დაზიანებამ - მთელი სხეულის კუნთების კონტროლზე და მოძრაობებზე.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვების ნაწილს აღენიშნება ჰიპოტონია - კუნთების დაბალი ტონუსი, ამ დროს კუნთები ზედმეტად მოდუნებულია; ბავშვების ნაწილს კი შეიძლება აღენიშნებოდეს - ჰიპერტონია, ანუ კუნთთა მაღალი ტონუსი. არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვს დაბადებისას აღენიშნება ჰიპოტონია, რაც პირველი წლის განმავლობაში იცვლება ჰიპერტონიით.

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებს, კუნთთა ტონუსის დარღვევის გამო, ხშირად აღენიშნებათ ასევე სხეულის უჩვეულო პოზები, კოორდინაციის და ბალანსის პრობლემა,  რის გამოც, ბავშვს შესაძლოა უჭირდეს:

  • თავის ჭერა, ჯდომა ან დგომა;
  • გადაადგილება / სიარული (ბავშვები ვერ დადიან, ან დადიან ფეხისწვერებზე; მოხრილი; ფეხების წინ გადაჯვარედინებით (ბალერინას პოზა); ფეხების განზე გადგმით ან ასიმეტრიული სიარულით);
  • სხვადასხვა საგნის (მაგ. სათამაშოების) ხელში ჭერა;
  • ხელების შეთანხმებულად გამოყენება და საგნებით მანიპულირება (მხოლოდ ერთი ხელის გამოყენება, მეორის იგნორირება; აქტიური ხელის მოუხერხებლად გამოყენება და ა.შ.);
  • ყოველდღიური აქტივობების (ჩაცმა / გახდა, დაბანა, ჭამა და ა.შ.) შესრულება. 
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+