სმენის დაქვეითება და სიყრუე

სმენასთან დაკავშირებული სხვა ფაქტორები

  • გოგირდის საცობით განპირობებული: საცობი შეიძლება აღმოჩნდეს ზოგიერთ ადამიანში, რომელსაც აქვს ყურებში გოგირდის დიდი რაოდენობა. ყურის გოგირდი ადამიანის ყურში მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს - ის იცავს მტვრის და სხვა ნაწილაკებისაგან. გოგირდი ბუნებრივად შრება და თავისით ამოვარდება ყურის არხიდან, არ არის საჭირო მისი გაწმენდა, თუ ექიმმა ან ყურის სპეციალისტმა არ გირჩიათ. სინამდვილეში, ბამბის ჩხირის ან სხვა პატარა ნივთის გამოყენებით, ყურში გოგირდის უფრო ღრმად შეტანის მეტი რისკია.  როდესაც გოგირდის საცობი კეთდება, რეკომენდებულია სამედიცინო დახმარებისთვის მიმართვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული სმენის დაქვეითება, ინფექცია ან დაფის აპკის დაზიანება.
  • კვებითი დეფიციტი: B12-ის ან ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობამ, შეიძლება გავლენა იქონიოს ბავშვის ან მოზრდილის სმენაზე. ფოლიუმის მჟავას ხშირად უნიშნავენ ორსულებს, რომლის ერთ-ერთი დანიშნულებაც, ნაყოფის დაცვის გაძლიერებაა. ცუდი კვება ჩვეულებრივ იწვევს სენსონევრალურ სმენის დაქვეითებას, რაც გავლენას ახდენს მაღალი სიხშირის ბგერების აღქმაზე.
  • ტინიტუსი:  ეს სინამდვილეში საერთოდ არ არის სმენის დაკარგვის ფორმა. ტინიტუსი ეხება ყურებში ზარს ან წკრიალს. ადამიანს ერთხელ მაინც განუცდია დროებითი ტინიტუსი. როგორც წესი, ის თავისთავად გადის რამდენიმე დღის ან კვირის შემდეგ. თუმცა, ზოგიერთი ადამიანი განიცდის ქრონიკულ ტინიტუსს და მუდმივი წკრიალი ხელს უშლის მოსმენილის გაგებაში.  ტინიტუსის ერთადერთი ცნობილი მკურნალობა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზის მოგვარება, როგორიცაა დიაბეტი ან მოწევით განპირობებული სისხლის ცუდი მიმოქცევა.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+