კვების დარღვევები ბავშვებში

ზოგადი რეკომენდაციები კვებისთვის

Preview

კვების რუტინის ჩამოყალიბება

მნიშვნელოვანია გარკვეული რუტინის ჩამოყალიბება კვებისას. შესაბამისად სასურველია, რომ ბავშვი იკვებებოდეს დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს დღის განმავლობაში. ზოგჯერ ბავშვს საშუალება აქვს დამატებით მიიღოს სითხე / წვენი ან ცოტა წაიხემსოს, რაც მას ანიჭებს დანაყრების შეგრძნებას და, ხდება მიზეზი, იმისა, რომ ბავშვი უარს ამბობს ძირითადი საკვების მიღებაზე.

სწორი პოზის ხელშეწყობა კვებისას

წარმატებული კვებისთვის საჭიროა  მოძრაობების ძალდაუტანებლად განხორციელება და მრავალი კუნთის შეთანხმებულად მოქმედება. კვებისას,  სხეულის სტაბილურ და უსაფრთხო მდგომარეობაში შენარჩუნება, ეხმარება ბავშვს უკეთ მოახდინოს პროცესზე ფოკუსირება და არ გადაიტანოს ყურადღება თავდაცვით რეაქციებზე,  მაგალითად, როგორიცაა ბალანსის შენარჩუნების მცდელობა.  შესაბამისად, რეკომენდებულია ფუნქციური ჯდომა, რომლის დროსაც, მენჯ-ბარძაყის, მუხლის და კოჭწვივს სახსარი მოხრილია დაახლოებით 90 გრადუსიანი კუთხით.

ჩვილის კვების პროცესში ოპტიმალურ პოზად მიჩნეულია ოდნავ აღმართული პოზა, რაც იცავს ბავშვს გადაცდენის რისკისაგან. მნიშვნელოვანია, ბავშვი მიყრდნობილი იყოს მზრუნველი პირის სხეულს, კვებისას მისი ზურგის და კისრის სიმეტრიული მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად.

დამოუკიდებლად კვების ხელშეწყობა

კვების პროცესში მნიშვნელოვანია შეძლებისდაგვარად მოხდეს ბავშვის არსებული უნარების წახალისება. ამისათვის  გამოიყენეთ სხვადასახვა სახალისო ჭურჭელი, რომელიც კომფორტული და საინტერესო იქნება ბავშვისათვის.

საჭიროების შემთხევაში დაეხმარეთ მინიმალურად. გამოიყენეთ ხელით ხელზე მეთოდი - მოკიდეთ ხელზე ხელი და ერთობლივად განახორციელეთ მოქმედებები. ეტაპობრივად შეამცირეთ თქვენი დახმარება. მნიშვნელოვანია დახმარების დონის სწორად განსაზღვრა, არ გადააჭარბოთ, მიეცით საშუალება თავად სცადოს დამოუკიდებლად კვება. 

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+