კვების დარღვევები ბავშვებში

სხვადასხვა ფაქტორების, რომლებიც გავლენას ახდენენ კვებაზე

კვების განვითარებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი რისი ცოდნაც და გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია პროცესში წარმატებისთვის.

გარემო ფაქტორები  - ზოგიერთ ბავშვს უჭირს ყურადღების კონცენტრაცია კვებაზე, როდესაც გარემოში ბევრი სტიმულია. მაგალითად კვების პარალელურად ჩართული ტელევიზორი ან კომპიუტერი.

ფიზიკური სირთულეებით განპირობებული ფაქტორები - კვების პროცესის მიმდინარეობა და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე და ფიზიკურ გამძლეობაზე. ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ორალურ მოტორული უნარების სირთულეები - შესაძლოა უჭირდეთ დამოუკიდებლად ჭამა და დიდ დროს ანდომებდნენ კვების პროცესს.  თუმცა, თუ კვება  30-40 წუთზე მეტხანს გრძელდება, შესაძლებელია ბავშვმა იმაზე მეტი ენერგია დახარჯოს, ვიდრე ამას საკვებიდან იღებს.

ქცევით განპირობებული ფაქტორები - ზოგჯერ ბავშვი უარს ამბობს საკვების მიღებაზე, ან პრეტენზიულია პროცესში. ამის მიზეზი კი შეიძლება იყოს ბავშვსა და მის მზრუნველს შორის არსებული ურთიერთობა. თუ კვება მიმდინარეობს ნეგატიური განწყობით, ეს მოქმედებს ბავშვზეც და ხირად გამოთქვამს უკმაყოფილებას.  მზრუნველი პირის სიმშვიდე და ემოციური კონტროლი დადებითად მოქმედებს კვებაზე და ბავშვის ქცევაზე.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+