ტერმინთა განმარტება

სენსორული ოთახი

  • სენსორული ოთახის ტიპი და ზომა განსხვავდება ბავშვის ასაკის მიხედვით და ასევე დამოკიდებულია კონკრეტული ორგანიზაციის თუ სპეციალისტის არჩევანზე. საყურადღებოა, რომ ოთახის ფართობი არ უნდა იყოს 15 კვ/მ ზე ნაკლები.
  • ოთახი სასურველია მდებარეობდეს შენობის პირველ სართულზე, არ ჰქონდეს კიბეები და იყოს ყველასთვის მარტივად მისაწვდომი.
  • მრავალფუნქციური ანუ ყველა შეგრძნებაზე სამუშაოდ განკუთვნილი ოთახი ნათელი უნდა იყოს. არ უნდა იყოს მუდმივად დაბნელებული და გადატვირთული ფერადი განათებებით. გასათვალისწინებელია ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებები. შესაბამისად, ვიზუალური სტიმულაციისთვის ოთახის დასაბნელებლად შესაძლებელია ფანჯარაზე არსებული ფარდის ან ჟალუზის გამოყენება.
  • ყველა შეგრძნებაზე სამუშაოდ, აღჭურვილობა უნდა შედგებოდეს  მინიმუმ სამი სამუშაო მასალისაგან. მაგალითად: შეხებითი შეგრძნებაზე სამუშაოდ იქონიეთ - ტაქტილური დაფა, ფერადი ქაფი, ტაქტილური ბილიკი.
  • აქტივობები უსაფრთხო გარემოში უნდა სრულდებოდეს. მაგალითად, დაარბილეთ ოთახში არსებული ავეჯის ან აღჭურვილობის კუთხეები.  გარკვეული პერიოდულობით მნიშვნელოვანია სენსორულ ოთახში არსებული აღჭურვილობის, მაგალითად საქანელასა და ასაძრომი კიბეების უსაფრთხოების შემოწმება.
  • სენსორულ ოთახში მნიშვნელოვანია ჰიგიენური ნორმების დაცვა.
Close Dialog
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+