ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

სტრატეგიები ჰიპერაქტივობისთვის

მოსწავლის ჰიპერაქტივობა გამოწვევაა არამხოლოდ მისთვის და მასწავლებლისთვის, არამედ მთელი კლასისთვის.  შეიძლება გაკვეთილზე ყოველ 2-3 წთ.ში წამოდგეს და გათალოს ფანქარი, 10-ჯერ დაუვარდეს კალამი, იმოძრაოს დაუსრულებლად როგორც კლასში, ასევე სკამზე. მათ  ფიზიკური აქტივობა სჭირდებათ.

  • სთხოვეთ შეასრულოს ისეთი დავალებები კლასში, რაც მოძრაობას მოითხოვს, მაგალითად- დაიხმარეთ ნამუშევარი პრეზენტაციების გაკვრაში, ნაწერების აგროვებაში, მიეცით კონკრეტული დრო, როცა შეძლებს წყლის დალევას ან ფანქრის გათლას...
  • შეურჩიეთ სკამი, რომელიც ჩაანაცვლებს მისი წამოდგომის და კლასში მოძრაობის მოთხოვნილებას. კერძოდ, შესთავაზეთ სკამი, რომელიც ირწევა, ან დაუმაგრეთ რეზინის ლენტი მაგიდის ან სკამის ფეხებს შორის, რომელზეც შეძლებს ფეხების მოძრაობას.
  • მიეცით შესაძლებლობა, იქონიოს ხელით სათამაშო დრეკადი “სტრესის ბურთულა”  და გამოიყენოს ის, როდესაც  მოძრაობის მოჭარბებული მოთხოვნილება გაუჩნდება.
  • შეიმუშავეთ წესები, თუ როგორი ქცევებია მისაღები კლასში- შესაბამისი წამახალისებლებით.
  • მიეცით დამხმარე სია, რომ აკონტროლოს რა რის შემდეგ უნდა გააკეთოს
  • როცა შესაძლებებლია, მიეცით საშუალება,  დავალება შეასრულოს კომპიუტერზე, რაც ამცირებს ჰიპერაქტიურ ქცევებს გაკვეთლზე.
  • არ მისცეთ შენიშვნა პიროვნულად, მიუთითეთ იმ ქცევაზე, რასაც მისგან ითხოვთ. ( მაგალითად ნაცვლად “ რა მოუსვენარი ხარ” უთხარით “დაუბრუნდი შენ ადგილს”).
  • გაუკეთეთ იგნორირება ისეთ ქცევებს, რაც მინიმალურად აისახება საგაკვეთლო პროცესზე  (ქცევებს, რომლითაც არც სხვას ვნებს, არც საკუთარ თავს. მაგალითად, თუ წაიღიღინა თავისთვის, ირწევა სკამზე..).
  • დავალების შესრულებისას, მიეცით მეტი დრო, ან შესაძლებლობა, რომ დაასრულოს დავალება სახლში.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+