ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

სტრატეგიები იმპულსურობისთვის

იმპულსურობა უბიძგებს მოსწავლეს დაუგეგმავი, დაუფიქრებელი როგორც ვერბალური, ასევე ფიზიკური ქცევების გამოვლენისკენ, რაც გაკვეთილის პროცესზე ნეგატიურად აისახება. იმპულსის კონტროლის პრობლემის მქონე ბავშვებისთვის განსაკუთრებით რთულია ტრანზიციის დრო (აქტივობებს შორის გადასვლები) და სტრუქტურული აქტივობები.

ამის შესამცირებლად:

  • კურიკულუმში უნდა გაიწეროს ტრანზიციის პერიოდის გეგმა
  • დაეხმარეთ მოსწავლეს ისწავლოს დალოდება - გამოიყენეთ ვერბალური თუ არავერბალური წამახალისებელი (შექება, გამამხნევებელი ჟესტი) როცა ამას მოახერხებს.
  • შევთავაზოთ დროის აღმრიცხველი (“თაიმერი”), რათა უკეთ განახორციელოს თვითმონიტორინგი.
  • გაამეორებინეთ შეკითხვა, პასუხის გაცემამდე.
  • ეფექტურია თვით -დიალოგი, როდესაც მოთხოვნილების დაკმაყოფილების  გადავადება უჭირს. (მაგ. “დიდი რიგია ჩემამადე, მაგრამ მე უნდა დაველოდო მოთმინებით”).
  • კითხვის დასმისას გააფრთხილეთ კლასი, რომ პასუხი მოიფიქრონ 10 წამის განმავლობაში და შემდეგ თქვან. არ ჩაუთვალოთ დროის გასვლამდე მიღებული პასუხი.
  • მისი ჯერის მიმანიშნებლად,  აქტივობისას  ჩართეთ სახალისო თამაშები (მწვანე ბარათი, წითელი ბარათი, პენალი - წესების დარღვევისთვის და ჯილდო - წესების მიყოლისთვის).
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+