ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

სტრატეგიები ყურადღებისთვის გასაუმჯობესებლად

ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვი, შესაძლოა გაკვეთილზე იჯდეს, მაგრამ მისი გონება დაკავებული იყოს სხვადასხვა, გაკვეთილისგან დაუკავშირებელი ფიქრებით. ყურადღების ხარისხის გაუმჯობესებითვის რამდენიმე სამუშაო ეტაპია:

ყურადღების გამოწვევა -გარემო და აქტივობა  უნდა იყოს დინამიური და საინეტერესო, რომ ბავშვი იყოს მოტივირებული, შეინარჩუნოს ყურადღება გაკვეთილის დროს.

ფოკუსირება - ბავშვი ეუფლება სტრატეგიებს, თუ როგორ მოახდინოს საკითხისადმი ყურადღების მიქცევა ძალისხმევის გამოყენებით და როგორ აწარმოოს თვითმონიტორინგი.

შენარჩუნება - ამ ფაზაზე მოსწავლეს მოეთხოვება შეინარჩუნოს ჩართულობა ხანგრძლივად, რათა მიიღოს საჭირო ინფორმაცია ან დაასრულოს დაწყებული აქტოვობა, ამის მიღწევას  აადვილებს შემდეგი სტრატეგიები:

 • დასვით მოსწავლე კლასში წინა მერხზე
 • მოარიდეთ ხმაურის წყაროს-კარებს, ფანჯარას, ზედმეტად აქტიური მოსწავლის გვერდით ჯდომას
 • გაზარდეთ მერხებს შორის დისტანცია
 • საჭიროების შემთხვევაში, დავალებაზე უკეთ კონცენტრირებისთვის, მიეცით ხმაურის დამხშობი ყურსასმენების გამოყენების საშუალება.
 • კედლებზე არ უნდა იყოს გამოკრული ბევრი ვიზუალური მასალა, იმ შემთხვევაში, თუ ეს მასალა ხშირად გჭირდებათ, გააკეთეთ თეთრი ფარდები მასზე და დაფარეთ არასასაჭირო შემთხვევაში.
 • მიიქციეთ ბავშვის ყურადღება ინტონაციების შეცვლით თუ ისეთი ფრაზების გამოყენებით, როგორიცაა- მაგ. “ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია”, “ყურადღებით მომისმინეთ” შემდეგ გააკეთეთ პაუზა, დარწმუნდით რომ გისმენთ და დააფიქსირეთ სათქმელი.
 • გამოიყენეთ ვიზუალური მასალა
 • არსებითი დეტალები დაწერეთ დაფაზე
 • მიეცით ხშირი შესვენების საშუალება ან დაუნაწევრეთ დავალება და მიაწოდეთ ეტაპობრივად
 • შეამცირეთ აქტივობების დრო და გაზარდეთ  რაოდენობა
 • შესავალში ჩამოწერეთ მოკლე გეგმა დაფაზე, რის შესახებაც აპირებთ საუბარს გაკვეთილის მსვლელობისას,  მოკლედ შეაჯამეთ ინფორმაცია გაკვეთილის  დასრულებისას
 • ახსნისას ხშირად გამოიყენეთ ინტერაქციული მიდგომა, კლასის ჩართულობით
 • თუ ატყობთ, რომ მოსწავლე არ გისმენთ, მიმართეთ სახელით, დაუსვით მარტივი კითხვა, თემაზე გადასასვლელად,  ან გამოიყენეთ არავერბალური მიმანიშნებლები, მაგალითად მხარზე ნაზად შეხება, მის მერხთან მიახლოვება, თვალით კონტაქტის დამყარება და სხვ.
 • ასწავლეთ, როგორ გახდეს მისივე ყურადღების დარაჯი. მიეცით თვითმონიტორინგის ცხრილი, სადაც შეძლებს დააფიქსიროს აქტივობის დაწყების და დამთავრების დრო, ასევე მონიშნოს ყუადღების კონცენტრირების სიხშირეები.
 • ხშირად მიაწოდეთ უკუკავშირი, შეუმოწმეთ დავალება, დააფასეთ და წაახალისეთ მისი ძალისხმევა.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+