ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი

რა განაპირობებს ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობის სინდრომის (ADHD) განვითარებას?

არსებობს ფაქტორების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ADHD-ის განვითარებაში. ესენია:

  • ნაყოფის მცირე წონა- თუ ბავშვი დაიბადა 1500 გრამზე ნაკლები, რისკი, რომ განვითარდეს ADHD 2-3 ჯერ მეტია.
  • სიგარეტის და/ან ალკოჰოლის მოხმარება ორსულობისას, ან ტოქსიკურ ნივთიერებებთან ურთიერთობა, კავშირშია ADHD-ის განვითარებასთან.
  • გენეტიკური ტენდენცია- კერძოდ, თუ ერთ-ერთი მშობელი აღნიშნული დიაგნოზის მქონეა, 50% არის რისკი, რომ ბავშსაც მემკვიდრეობით გადაეცეს.

ADHD  შეიძლება ხშირად თანაარსებობდენს სხვადასხვა დარღვევებთან და მდგომარეობებთან, როგორებიცაა:

  • მხედველობის ან სმენის სირთულეები
  • მეტაბოლური პროცესების დარღვევა
  • ეპილეფსია
  • ძილის დარღვევები

ასევე, თუ ბავშვი ძალადობის მსხვერპლია, უგულებელყოფილია, მოუწია რამდენიმე ოჯახის შეცვლა ჩვილობის ასაკიდან; გადატანილი აქვს ცენტრალური ნერვული სისტემის ინფექცია (მაგ. ენეფალიტი).

რა ხდება ამ დროს ტვინში?

თავის ტვინში არსებული ქიმიური ნივთიერებები დოფამინი და ნორეპინეფრინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნეირონებს* შორის ინფორმაციის გადაცემის პროცესში. ისინი მონაწილეობენ ისეთი ნერვული სიგნალების გადაცემაში, რომელიც დაკავშირებულია მოძრაობასთან, ძილთან, განწყობასთან, სწავლასა და ყურადღებასთან.

აღნიშნული ნივთიერებების დეფიციტის დროს, რომელიც განაპირობებს ტვინის ღეროსა და სხვა სტრუქტურების აქტივობის დაქვეითებას, სახეზეა ADHD მახასიათებლები.

*ნეირონი- ნერვული უჯრედი, რომლის ფუნქციაა ინფორმაციის მიღება, გადამუშავება, გადატანა.  

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+