ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

Რეკომენდაციები მშობლებისთვის

შეეცადეთ გამოიყენოთ ყველა საშუალება ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის და არსებული რესურსების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.

Დაუკავშირდით სხვა მშობლებს, ვისაც ასევე ჰყავთ შვილი ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევით. Მათ შეიძლება გაგიზიარონ სასარგებლო რჩევები და გაგიწიონ ემოციური მხარდაჭერა.

Შეეცადეთ, შეუერთდეთ მშობელთა ჯგუფებს, რომელში გაწევრიანებულ ადამიანებს შვილებთან დაკავშირებული მსგავსი სირთულეები აერთიანდებთ. Იყავით მომთმენი! Გაითვალისწინეთ, რომ სხვადასხვა უნარების დასწავლა, შესაძლოა ნელი ტემპით მიმდანარეობდეს. Სწავლა არის მუდმივად მიმდინარე პროცესი.

Წაუხალისეთ ბავშვს დამოუკიდებლობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა.

Ახალი უნარები ასწავლეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. Გაითვალისწინეთ თქვენი შვილის ასაკი, განვითარების თავისებურებები, ყურადღების კონცენტრაციის უნარი. Დავალებები დაუყავით მცირე ნაწილებად. Მაგალითად როდესაც ბავშვს ასწავლით მაგიდის გაშლას, ჯერ ასწავლეთ მხოლოდ ხელსახოცების დალაგება, შემდეგ ასწავლეთ დანა-ჩანგლის დაწყობა. Მარტივად აუხსენით, რა უნდა გააკეთოს და თან თქვენ თვითონვე აჩვენეთ. გამოიყენეთ დახმარების სწორი სტრატეგიები საჭიროების შესაბამისად.

მიაწოდეთ ხშირი უკუკავშირი. წაუხალისეთ ბავშვს წარმატებით შესრულებული ყოველი აქტივობა და შეაქეთ ინსტრუქციის შესრულების მცდელობისთვისაც

დაინტერესდით და დააზუსტეთ, კონკრეტულად რა უნარების განვითარებასა და მიზნების მიღწევაზეა ორიენტირებული ბავშვი სკოლაში. Მოიფიქრეთ, როგორ შეიძლება, რომ სკოლაში ნასწავლი უნარების გამოყენება  სახლშიც მოხდეს. მაგალითად, თუ მასწავლებელი სკოლაში მუშაობის ფულის ცნების სწავლებაზე, წაიყვანეთ ბავშვი მაღაზიაში  და მიეცით საშუალება, რომ თვითონ შეიძინოს რაიმე ნივთი. Დაეხმარეთ, რომ დაითვალოს ფული და გამოიანგარიშოს კუთვნილი ხურდა.

Შეხვდით მასწავლებლებს და მიიღეთ მონაწილეობა ბავშვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენაში. Თქვენი ჩართულობა აუცილებელია პრიორიტეტული მიზნების დასახვისთვის.

Მოიძიეთ ინფორმაცია, თუ რა ტიპის სოციალური, რეკრეაციული და სპორტული აქტივოებებია ხელმისაწვდომი თქვენს საცხოვრებელ არეალში და შეეცადეთ უზრუნველყოთ მათი ხელმისაწვდომობა თქვენი შვილისთვის.

Შეეცადეთ მოიძიოთ ინფორმაცია იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მუშაობენ ინტელექტუალური განვითარების დარღვეის მქონე პირებთან.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+