ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დინამიკა, პროგნოზი

Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის აღმოცენება ხდება 18 წლამდე ასაკში, უფრო ხშირად ადრეულ ბავშვობაში. Მდგომარეობის გამოვლენის ასაკი და მახასიათებლები  მნიშვენლოვნად დამოკიდებულია მდგომარეობის გამომწვევ მიზეზსა და დარღვევის ხარისხზე. Მძიმე და ღმრა დარღვევის იდენტიფიკაცია ხდება ძირითადად ადრეულ ბავშვობაში. რადგანაც ბავშვებს ხშირად აქვთ სამედიცინო საჭიროებებიც და შეფერხება ნათლად ვლინდება განვიითრების ყველა სფეროში. Როგროც წესი, 2 წალმდე ასაკში აღინიშნება მთკვეთრად გამოატული განვითარების შეფერხება მოტორული, სოციალური და მეტყველების უნარების  განვითარების კუთხით. Მსუბუქი დარღვევის შემჩნევა შეიძლება ვერც მოხდეს სასკოლო ასაკამდე, სანამ სწავლის სირთულეები თვალსაჩინო არ გახდება.

Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა არის  ქრონიკული მდგომარეობა და ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაყვება, თუმცა მდგომარეობის სიმძიმე შეიძლება შეიცვალოს ასაკთან ერთად გამომწვევი მიზეზებიდან გამომდინარე.  ასევე, მხედველობის და სმენის დარღვევებმა, ეპილეფსიამ, ბავშვობის ფსიქოლოგიურმა ან თავის ტვინის ტრავმამ, ნივთიერებების ბოროტად გამოყენებამ, ან სხვა სამედიცინო მდგომარეობებმა შეიძლება, დაამძიმოს მდგომარეობის მიმდინარეობა. Ამასთანავე ადრეულმა ინტერვენციამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ბაშვის კოგნიტური და ადაპტური ფუნქციონირების დრონე.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+