ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის ხარისხები

Preview

Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევაში გამოყოფენ შემდეგ ხარისხებს:

Მსუბუქი და საშუალო ხარისხის ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა: Ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის მქონე ადამიანების უმეტესობას აქვთ მსუბუქი და საშუალო დარღვევა. აღნიშნული დიაგნოზის, მსუბუქი ხარისხის დარღვევის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარების გამომუშავება და სჭირდებათ მცირე მხარდაჭერა დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის. Საშუალო ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დროს ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა, მოგზაურობა მათთვის ნაცნობ ადგილებში და ჯანრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ბაზისური უნარების ათვისება. Დამოუკიდებელი ცხვორებისთვის მათ სჭირდებათ შედარებით მაღალი მხარდაჭერის ხარისხი

Მძიმე ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა: Მძიმე ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის დროს ადამიანს შეფერხება აქვს განვითარების ყველა სფეროში. მათ ხშირად შეუძლიათ მეტყველების გაგება, თუმცა კომუნიკაციის უნარები მკვეთრად ჩამორჩება განვითარების ნორმას.  Მათ შეუძლიათ გამოიმუშავონ/დაეუფლონ თვითმოვლის გარკვეულ მარტივ/ბაზისურ უნარებს, თუმცა ისინი მუდმივ მეთვალყურეობასა და მხარდაჭერას საჭიროებენ გარშემომყოფთა მხრიდან.

Ინტელექტუალური განვითარების ღრმა დარღვევა: Ინტელექტუალური განვითარების ღრმა დარღვევის დროს ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვთ ჯანმრთელობის თანდაყოლილი მკვეთრად გამოხატული სირთულეები. აღშნულ მდგომარეობაშ მყოფი ადამიანები ვერ ახერხებენ დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას და საჭიროებენ ინტენსიურ მხარდაჭერას როგორც თვითოვლის ასევე ადაპტური ფუნქციონირების სხვა სფეროებში. Მსუბუქი და საშუალო ინტელექტუალური დარღვევის დროს ადამიანებს უფრო ნაკლებად აქვთ ინტელექტუალურ დარღვევასთან ასოცირებული სამედიცინო საჭიროებები, ვიდრე მძიმე და ღმრა დარღვევის დროს.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+