ტიკური აშლილობა

რა პრობლემები გვხდება ტიკური აშლილობის შემთხვევაში?

ვინაიდან ტიკი არის უნებლიე, არაპროგნოზირებადი და ზოგიერთ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის/სოციალურად მიუღებელი ქცევის ფორმით ვლინდება (უცენზურო სიტყვა, ჟესტი), ეს ტიკის მქონე ინდივიდს უქმნის გარკვეულ ემოციურ სირთულეებს - განიცდიან სტრესს და საკუთარი თავით იმედგაცრუებას.

ტიკები სხვადასხვა გარემოში სხვადასხვანაირად აღიქმება. განსაკუთრებით მრავალგვარ ინტერპრეტაციას უკეთებენ ტიკებს ბავშვების შემთხვევაში. მაგალითად,  მასწავლებელმა შესაძლოა ჩათვალოს, რომ ბავშვი აღნიშნულ ქცევას მის გასაბრაზებლად, ან გაკვეთილის ჩასაშლელად ავლენს. მშობელმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ის შეძლებს ბავშვს გააკონტროლირებინოს ტიკების სიხშირე და ხშირი შენიშვნის მიცემით “დაეხმარება” მას.

თანატოლების მხრიდან შესაძლოა, ბავშვი  ჩაგვრის ობიექტად იქცეს. უცხო პირების მხრიდან კი ხშირად ტიკების გამოვლენა ზედმეტ ყურადღებას ან ფიზიკურ განრიდებას განაპირობებს. ყველა შემთხვევაში, ბავშვი განიცდის შფოთვას. თვლის, რომ სხვებისგან ნეგატიური ნიშნით განსხვავდება. აღნიშნული პრობლემის გამო, ტიკური აშლილობის მქონე ბავშვებს, ისევე როგორც მოზრდილებს შესაძლოა, შეექმნათ სოციალური ადაპტაციის, თვითშეფასების, საქმიანობის შესრულების თუ აკადემიური მიღწევის სირთულეები.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+