ტიკური აშლილობა

გარემო ფაქტორების როლი ტიკების პროვოცირებაში

ტიკის სიხშირე და ინტენსივობა იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა პირობებში ხვდება ადამიანი. გარემო ფაქტორებმა, შესაძლოა მოახდინოს ტიკების პროვოცირება ან სიხშირის შემცირება. ცხრილში მოცემულია სიტუაციები, რომელიც ტიკური აშლილობის მქონე პირების შემთხვევაში, მიჩნეულია ტიკების მაპროვოცირებელ (რაც ხელს უწყობს ტიკების ხშირ გამოვლენას)  და შემამსუბუქებელ (როდესაც დაბალია ტიკების გამოვლენის სიხშირე) გარემოებებად.

დაბალი რისკის სიტუაციები:

 • ნებისმიერი საქმიანობა, რომელშიც ინდივიდი სრულიად ჩართულია (გონებრივად თუ ფიზიკურად).
 • კერძის მომზადება სამზარეულოში
 • სახლის საქმეების შესრულება
 • რელაქსირებული მდგომარეობა, წოლა
 • სახლის გარემოში წერა, კითხვა
 • საყიდლებზე სიარული
 • მეგობრებთან საუბარი
 • სიმღერა, მუსიკის მოსმენა, ხატვა
 • ტელევიზორის ყურება სხვების ირგვლივ ყოფნის გარეშე
 • ქსოვა, ქარგვა
 • ძილი
 • დღის პირველი ნახევარი

მაღალი რისკის სიტუაციები:

 • დასაძინებლად მომზადებისას
 • ტრანსპორტთით მგზავრობა უცხო ადამიანებთან ერთად
 • კამათი, უთანხმოების გამოხატვა
 • მანქანის მართვა და პარალელურად ადამიანებთან საუბარი
 • გადატვირთული სამუშაო დღე
 • ფიქრი, მიზანმიმართლი აზროვნება, იდეების პროვოცირებისთვის.
 • ვინმეს ან რამეს მოლოდინი
 • ხელების დაკავებულ მდგომარეობაში ყოფნა
 • მზადება ამსახურში თუ სკოლაში წასასვლელად
 • სტუმრების მოულოდნელი ვიზიტი
 • ფინანსურ სირთულეებზე ფიქრი
 • დღის მეორე ნახევარი, საღამო
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+