ეპილეფსია

ფაქტები ეპილეფსიაზე

  • გულყრის დროს ადამიანი ვერ გადაყლაპავს ენას. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია;
  • გულყრის მიმდინარეობისას  არ უნდა ჩაუდოთ ადამიანს ძალით რაიმე პირში. ასეთ დროს შეიძლება დაუზიანოთ კბილი, გაუჭრათ ღრძილი ან მოტეხოთ ყბა;
  • გულყრის მიმდინარეობისას არ გააკავოთ ადამიანი. გულყრის უმეტესობა თავისით დამთავრდება რამოდენიმე წამში ან წუთში. გაკავებით გულყრის მიმდინარეობას ვერ შეაჩერებთ;
  • ეპილეფსია გადამდები დაავადება არ არის და ის თქვენ მეორე ადამიანისგან არ გადაგედებათ;
  • ეპილეფსია შეიძლება განუვითარდეს ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ასაკში;
  • ეპილეფსიის მქონე ადამიანების უმეტესობა საზოგადოების სრულფასოვანი წევრია და მას შეუძლია შეასრულოს ისეთივე აქტივობები, რასაც ახორციელებენ სხვა, ეპილეფსიის არმქონე პირები. თუმცა, არსებობს ზოგიერთი სპეციალობა და სამუშაოს ტიპი, რომლისგანაც ეპილეფსიის მქონე ადამიანმა თავი უნდა შეიკავოს. მაგალითად, თუ ადამიანს ეპილეფსიური შეტევები არა აქვს შეწყვეტილი, მანქანის მართვა შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს როგორც თავად მას, ისე მის ირგვლივ მყოფ ადამიანებს; მეხანძრეობისა თუ პილოტის პროფესიები  ასევე სარისკოა ეპილეფსიის მქონე ადამიანისთვის და ა.შ.

აღნიშნულის მიუხედავად,  ყველა შემთხვევაში ეს საკითხები განხილულ უნდა იქნას მკურნალ ექიმთან ერთად, რომ შეირჩეს ეპილეფსიის მქონე ადამიანისთვის ოპტიმალური ვარიანტები ისე რომ, ერთი მხრივ, დაცული იყოს ადამიანების უსაფრთხოება და მეორე მხრივ, შენარჩუნდეს ეპილეფსიის მქონე ადამიანის საზოგადოებრივი უფლებები. 

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+