ეპილეფსია

რა არის ეპილეფსიური სინდრომი?

ეპილეფსიური სინდრომები არის კლინიკური და ლაბორატორიული  მახასიათებლების სპეციფიკური ერთობლიობა, რომელიც ითვალისწინებს  შემდეგი ფენომენების ურთიერთთანხვედრას:

  • გულყრის გამოვლენის ფორმა ან ფორმები;
  • პირველი გულყრის გამოვლენის  ასაკი;
  • გულყრის გამომწვევი მიზეზები;
  • თავის ტვინის უბანი, რომელიც ჩართულია გულყრის გამოვლენაში;
  • ფაქტორები, რაც აპროვოცირებს გულყრის გამოვლენას;
  • გულყრების სიხშირე და მათი დღე-ღამური გადანაწილება;
  • მკურნალობისადმი გულყრების დაქვემდებარება;
  • ელექტროენცეფალოგრაფიული, თავის ტვინის ვიზუალიზაციური და გენეტიკური კვლევების მონაცემები;
  • სხვა სამედიცინო მდგომარეობების თანაარსებობა;
  • დაავადების მიმდინარეობა და პროგნოზი.

ეპილეფსიური სინდრომები

ვესტის სინდრომი / ინფანტილური სპაზმები - რომელიც ხასიათდება ეპილეფსიური გულყრების გამოვლენით ადრეულ ასაკში, კერძოდ 3 თვიდან  1 წლამდე ასაკში და ვლინდებოდეს გულყრის ტიპებით -  თავის უეცარი და სწრაფი  ჩაქინდვრებით, მკლავების ასევე სწრაფი მოხრითი  მოძრაობებით, რომელიც, როგორც წესი, გრძელდება რამოდენიმე წამის განმავლობაში, და ახასიათებს სპეციფიკური ეეგ-ცვლილებები. ვესტის სინდრომის დროს, უმეტეს შემთხვევაში,  ბავშვის ნეიროგანვითარება მნიშვნელოვნად  ჩამორჩება  ასაკობრივ ნორმებს. ინფანტილური სპაზმი შეიძლება წინ უძღოდეს შემდგომში სხვა ტიპის ეპილეფსიური გულყრების განვითარებას.

ლანდაუ - კლეფნერის სინდრომი  - ეპილეფსიის იშვიათი ფორმაა. ასევე ცნობილია, როგორც პროგრესირებადი ეპილეფსიური აფაზია და აფაზია კონვულსიური დარღვევით. ახასიათებს გულყრების დაწყება  2-დან 8 წლამდე პერიოდში. სპეციფიკური გულყრის ტიპი - მეტყველების ნელი უეცარი გადასვლა გაუგებარ მეტყველებაში  ან მეტყველების შეუძლებლობა, რომელიც შეტევის შემდეგ თანდათან უბრუნდება საწყის მდგომარეობას.   აღნიშნული სინდრომი რთულად ექვემდებარება მედიკამენტურ მკურნალობას და  გავლენას ახდენს ზოგად ინტელექტუალურ ფუნქციონირებაზე.

ლენოქს გასტოს სინდრომი - ხასიათდება სხვადასხვა ტიპის გულყრების მონაცვლეობით, ხშირად ახლავს ინტელექტუალური სფეროს განვითარების შეფერხება, გულყრები რთულად ექვემდებარება მკურნალობას და ადამიანი საჭიროებს მუდმივ ეპილეფტოლოგიურ მეთვალყურეობას.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+