ეპილეფსია

როგორ ხდება ეპილეფსიის მკურნალობა?

Preview

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით დროული და სწორი დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და სამედიცინო ზედამხედველობის პირობებში ეპილეფსიის მქონე ადამიანების  დაახლოებით 70%-ს სრულიად უწყდება ეპილეფსიური გულყრები და ისინი აგრძელებენ ჩვეულ საზოგადოებრივ აქტივობას (WHO, 2019).

მკურნალობის ძირითადი მეთოდებია:

●      მედიკამენტები - პირველ ეტაპზე, როგორც წესი, ეპილეფსიის მკურნალობა იწყება ეპილეფსიური გულყრების საწინააღმდეგო პრეპარატებით - ანტიკონვულსანტებით. დღეისათვის არსებობს 30-ზე მეტი სახის ანტიკონვულსანტი, რომელთა შერჩევაც ხდება მკურნალი ექიმის - ეპილეფტოლოგის მიერ, ეპილეფსიური გულყრისა და სინდრომის შესაბამისად.  ცნობილია, რომ  სწორი მედიკამენტური მკურნალობით გულყრების სრული კონტროლი მიღწევადია 10-დან 7 შემთხვევაში.

საყურადღებოა, რომ ზოგიერთი ანტიკონვულსანტი, რომელიც ეფექტურად უზრუნველყოფს გარკვეული ტიპი გულყრების შეწყვეტას, შესაძლოა, სხვა ტიპის შეტევებზე იმოქმედოს პირიქით, გაააქტიუროს ისინი. ამიტომ, ანტიკონვულსანტის თვითნებური მიღება, სხვა ანტიკონვულსანტით ჩანაცვლება, წამლის დოზის შეცვლა,   ან/და შეწყვეტა ყოვლად დაუშვებელია, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე შედეგები, სიკვდილობისა და უეცარი სიკვდილის დადგომის ჩათვლით.

ყველა ანტიკონვულსანტს, დადებითი თვისებების გარდა, ახასიათებთ სხვადასხვა ტიპის გვერდითი ეფექტებიც, რომელთა შესახებ ადამიანმა აუცილებლად უნდა იცოდეს მკურნალობის დაწყებამდე.  გვერდითი ეფექტები, ძირითადად, ვლინდება წამლის დოზების სწრაფი ტემპით მატებისას (სწრაფი ტიტრაციის ტემპი), წამლის მაღალი თერაპიული დოზებით მიღების ან ზოგიერთი პრეპარატის კომბინაციის შემთხვევაში. გვერდითი მოვლენების გამოვლენისთანავე ადამიანმა უნდა აცნობოს მკურნალ ექიმს.

ანტიკონვულსანტებთან ერთად ექიმი ზოგჯერ იყენებს ისეთ მედიკამენტს, რომელიც უზრუნველყოფს უშუალოდ მიმდინარე ეპილეფსიური გულყრის ეფექტურ მართვას.   ასეთი მედიკამენტები, გამოსაყენებლად მარტივია, ხასიათდება სწრაფი მოქმედებით, უსაფრთხოა და საერთოდ არა აქვს ან ახასიათებს მინიმალური გვერდითი ეფექტები. ასეთი ტიპის მედიკამენტის გამოყენების ძირითადი დანიშნულებაა დროულად მოახდინოს მიმდინარე გულყრის შეწყვეტა და ადამიანს თავიდან აარიდოს კრიტიკული, სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა -ეპილეფსიური სტატუსი, რაც, ზოგჯერ შეიძლება მოჰყვეს გულყრის მიმდინარეობის გახანგრძლივებას.

●      ქირურგიული მკურნალობა - ეს არის ნეიროქირურგიული პროცედურა. ქირურგიული ჩარევა შეიძლება სხვადასხვა ფორმით განხორციელდეს. როგორც წესი ქირურგიულ ჩარევაზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება მას შემდეგ, რაც მედიკამენტური მკურნალობა არაეფექტურია (მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტული ფორმა). ქირურგიული ოპერაციის დანიშვნამდე უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა სპეციფიკური კვლევები, რათა განისაზღვროს კონკრეტულ შემთხვევაში ოპერაციული მკურნალობის შესაძლებლობა და მართებულობა.

●      დიეტა - ასეთი ტიპის მკურნალობის მიზანია გულყრების სიხშირის შემცირება; დიეტა, როგორც წესი, ინიშნება მკურნალი ექიმის რეკომენდაციით და გამოიყენება კომბინირებული მკურნალობის სახით, ანტიკონვულსიურ მედიკამენტებთან ერთად. ეპილეფსიური გულყრების დიეტოთერაპიის მიზნით გამოიყენება  კლასიკური კეტოგენური დიეტა და მოდიფიცირებული ატკინსის დიეტა.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+