აუტისტური სპექტრის დარღვევა

საკომუნიკაციო ბარათების გამოყენება აუტიზმის სპექტრის აშლილობისას

ალტერნატიული კომუნიკაციის ერთ-ერთ პოპულარულ მეთოდს წარმოადგენს დასურათებული ბარათებით კომუნიკაცია. ამ მიდგომის საშუალებით ბავშვი სწავლობს ადრეული კომუნიკაციის უნარებს სურათების გამოყენებით.

ეს მეთოდი ეხმარება მეტყველების სირთულეების მქონე ბავშვებს გამოხატონ სურვილები, ინტერესები, უპასუხონ მარტივ კითხვებს და ზოგადად ამ გზით დაამყარონ ურთიერთობა გარშემომყოფებთან.

დასურათებული ბარათებით კომუნიკაცია გულისხმობს ისეთი ბარათების გამოყენებას, რომელზეც ბავშვის ყოველდღიურ რუტინაში ყველაზე აქტუალური მასალები და მოქმედებებია ასახული.

უმჯობესია, ბავშვის რეალურ გარემოში არსებულ ნივთების სურათების გამოყენება  ვიდრე უცხო, ონლაინ სივრცეში არსებული მასალების ფოტოები. ნაცნობ ნივთებზე გადაღებული ფოტო ბავშვისთვის უფრო მეტად აღსაქმელია და ამარტივებს  კავშირს ბარათს, ნივთს და მოქმედებას შორის.

სასურველია თავდაპირველად ბარათებზე აღბეჭდილი იყოს მისთვის საყვარელი ნივთი ან აქტივობა, ეს უფრო მეტად გაზრდის მის ინტერესს და მოტივაციას გამოიყენოს ბარათები ყოველდღიური კომუნიკაციისთვის.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+