აუტისტური სპექტრის დარღვევა

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარებზე მუშაობის რეკომენდაციები

ყოველდღიური დამოუკიდებლობა შედგება სხვადასხვა კომპონენტისაგან და შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგს: პირადი ჰიგიენა და საკუთარი თავის მოვლა, ბანაობა, ტუალეტის მოხმარება, ჩაცმა/გახდა, კვება, ფუნქციური მობილობა, პირადი ნივთების მოვლა და სხვა. ასევე, მოგვიანებით ეტაპზე მოიაზრება ისეთი საკითხები, როგორიცაა მაგალითად: ტრანსპორტის გამოყენება, ფინანსების განკარგვა, საყიდლებზე წასვლა, საჭმლის მომზადება, სახლის საქმიანობები.

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირთათვის შესაძლოა გართულებული იყოს ყოველდღიური საქმიანობების შესრულება. შესაბამისად, მისი წახალისება და სწავლება რეკომენდირებულია  ადრეული ასაკიდანვე.

ამ უნარებზე ყველაზე აქტიურად მუშაობს როგორც ოკუპაციური თერაპევტი, ასევე ბავშვის ოჯახი. მათ შეთანხმებულ და კოორდინირებულ მოქმედებას დიდი მნიშვნელობა აქვს.

გამომდინარე იქედან, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ყოველი ბავშვი ინდივიდუალურია - შეფასება და სამუშაო გეგმის შედგენა ხდება ინდივიდუალურად, ხოლო მის განხორციელებაზე მუშაობა მიმდინარეობს სხვადასხვა გარემოში. მაგალითად სკოლა, რეაბილიტაციის ცენტრი, სათამაშო მოედანი და სახლი. ეს უკანასკნელი თამაშობს უმთავრეს როლს აღნიშნული უნარების ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებაში.

დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარების სწავლების პროცესში თანმიმდევრულ მიდგომასა და პრიორიტეტული საკითხის გამოყოფას დიდი მნიშვნელობა აქვს. უნდა განისაზღვროს თუ საიდან დაიწყოს მუშაობა, რათა ბავშვი არ გადაიტვირთოს რამდენიმე ამოცანის ერთდროულად შესრულებით.

პროცესში  მნიშვნელოვანია ზოგიერთი ძირითადი სტრატეგიის გათვალისწინება:

  • აქტივობის დაყოფა მის შემადგენელ ნაბიჯებად და თანმიმდევრულად სწავლების წახალისება. მაგალითად ხელების დაბანის დროს, თავდაპირველად ყურადღება გამახვილდება ონკანის მოშვებაზე, შემდეგ ხელების წყლით დასველებაზე და ა.შ.
  • ხშირი განმეორება - ამა თუ იმ უნარის გამომუშავებისთვის, რეკომენდირებულია ინტენსიური მუშაობა და ხშირი პრაქტიკა. მაგალითად კოვზით დამოუკიდებლად კვების ხელშეწყობა ყოველდღიურად.
  • დახმარების ხარისხის განსაზღვრა - მნიშვნელოვანია ბავშვის წახალისება და მეტი დამოუკიდებლობის მინიჭება არსებული უნარების მაქსიმალურად გამოსავლენად. ასევე, უნდა განისაზღვროს დახმარების ხარისხი, რომელიც არ უნდა იყოს გადაჭარბებული. მაგალითად ბავშვმა უნდა დაივარცხნოს თმები დამოუკიდებლად, იმ შემთხვევაშიც თუ ამას დიდ დროს ანდომებს.
  • აქტივობების გამარტივება - თუ ბავშვს უჭირს კონკრეტული მოქმედების შესრულება, ამ დროს ხდება მისი გამარტივება. მაგალითად ჩაცმა/გახდის სწავლებისას, მუშაობის დაწყება შესაძლებელია შედარებით დიდი ზომის ტანსაცმლის გამოყენებით ან დიდი ზომის ღილების და თასმების შერჩევა შესაკრავების სწავლებისას.
  • გარემოს მორგება - მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბავშვის ფუნქციურ დამოუკიდებლობაში, რათა ეფექტურად ჩაერთოს ყოველდღიურ აქტივობებში. მაგალითად: სათანადო სიმაღლის პირსაბანი, საჭირო ნივთების ორგანიზება, სათანადო სიმაღლეზე დალაგება და სხვა.
Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+