აუტისტური სპექტრის დარღვევა

რა ასაკში ხდება აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირება?

ოფიციალური დიაგნოზის დასმა პირველი სიმპტომების აღმოჩენიდან რამდენიმე თვის ან ზოგჯერ 2 წლის შემდეგაც ხდება. ზოგადად, 3 წლამდე არ ხდება ოფიციალური დიაგნოსტირება. 3 წლამდე განსაზღვრავენ როგორც სავარუდო დიაგნოზს და 3 წლისთვის ხდება განმეორებითი შეფასება - სავარაუდო დიაგნოზის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად.  დიდ წილად ეს გამოწვეულია იმით, რომ არ მოხდეს დიაგნოზის არასწორად დასმა, ტიპიური განვითარების ბავშვებსაც ხშირად აღენიშნებათ აუტიზმის სპექტრის დამახასიათებელი ცალკეული მახასიათებლები, რომლებიც ქრება ბავშვის ზრდასთან ერთად ან ადრეული ინტერვენციის შემთხვევაში.

ბავშვის პრობლემისთვის სახელის დარქმევას შესაძლოა დრო დასჭირდეს, ამიტომ, პარალელურად რეაბილიტაციის პროცესის წამართვა ეფექტური და სასურველია.

დიაგნოზის განსაზღვრის შემდეგ, ბავშვებს სჭირდებათ კომპლექსური დახმარება: ქცევის, მეტყველების, ოკუპაციური თერაპევტის და ფსიქოლოგის მხრიდან. სხვა, თანმხლები დარღვევების შემთხვევაში შესაძლოა დაინიშნოს მედიკამენტიც.

ინტერვენციის პროგრამის შერჩევა ხდება ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით. ძირითადად, მუშაობა მიმართულია სოციალური კომუნიკაციის და ყოველდღიური ფუნქცინირებისთვის საჭირო ჩვევების დასწავლაზე.

შედეგიანია მხოლოდ სტრუქტურირებული და ინტენსიური თერაპია.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+