აუტისტური სპექტრის დარღვევა

სენსორული ინფორმაციის გადამუშავების სირთულეეები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

Preview

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვები ხშირად ავლენენ უჩვეულო/არატიპიურ რეაქციებს სხვადასხვა სახის სენსორულ სტიმულაციაზე. ეს სტიმულებია: მხედველობითი, სმენითი, ყნოსვით, გემოვნებითი, შეხებითი, ვესტიბულური (მოძრაობის / წონასწორობის) და პროპრიოცეპტული  (სხეულის პოზისა და გადაადგილების შეგრძნება). 

ამათგან, ძირითადი სირთულეები უმეტესად ვლინდება სმენითი, მხედველობითი და შეხებითი (ტაქტილური) ინფორმაციის გადამუშავების პროცესში.

აღსანიშნავია, რომ სენსორული სტიმულების გადამუშავების სირთულემ შესაძლოა გავლენა იქონიოს ბავშვის მოტორულ უნარებზე. მაგალითად: ნატიფი და მსხვილი მოტორული უნარები, გადაადგილება და ბალანსის შენარჩუნება. ასევე, შესაძლოა ჰქონდეს განმეორებითი ან სტერეოტიპული მოტორული მანერულობა, კუნთთა დაბალი ტონუსი, მოუქნელი მოძრაობები და სხვა.

ყოველი ზემოთ ჩამოთვლილი კი თავის მხრივ აფერხებს ბავშვის ყოველდღიურ ფუნქციონირებას და ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებში. მაგალითად: თამაში, საკუთარი თავის მოვლა, სასკოლო აქტივობები და ა.შ.

აუტიზმის სპექტრის შემთხვევაში არსებული სენსორული სირთულეები შეიძლება გამოხატული იყოს როგორც მომატებული (ჰიპერ), ასევე პირიქით, დაწეული (ჰიპო) მგრძნობელობით სტიმულების მრავალფეროვან დიაპაზონთან მიმართებაში.

შეგრძნებებთან დაკავშირებული სირთულეების საფუძველი ნევროლოგიურია. დღის განმავლობაში ჩვენ ვიღებთ უამრავ შეგრძნებას გარემოდან და ვახდენთ ამ შეგრძნებების ანალიზს.  თავსი ტვინში მიმდინარე პროცესების დახმარებით. ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესს სენსორული ინტეგრაცია ეწოდება. ამ დროს ხდება მნიშვნელოვანი სენსორული ინფორმაციისა და ნაკლებად მნიშვნელოვანის ერთმანეთისგან გაფილტვრა / ანალიზი, რაც გვეხმარება ეფექტურ ფუნქციონირებაში. მაგალითად ხატვის დროს, შეგვიძლია ვფოკუსირდეთ აქტივობის ნაბიჯებზე და ნაკლებად მივაქციოთ ყურადღება ფონურ ხმებს, ფანქრის ზედაპირს და სხვა.  ამ სისტემის გამართული მუშაობის გარეშე ინდივიდს არ შეუძლია გარემოს სწორი ინტერპრეტაცია, ადეკვატური რეაგირება სხვადასხვა სტიმულებზე და ადაპტაცია გარემოსთან.   მაგალითად: ბავშვს შესაძლოა ჰქონდეს ძლიერი/ამრიდებლური რეაქცია გარკვეული ტექსტურის (გლუვი, ხორკლიანი, რბილი..) შეხებაზე, ან პირიქით - სურდეს მოჭარბებულად შეეხოს გარკვეულ ზედაპირებს.

Close Dialog
About Sheaghe

Sheaghe is an online platform,  through which you will find organizations that serve people with disabilities and provide the following services: Social services, Health support services, Educational services, Legal support, Employment support services, etc

The tag is linked to a map showing service providers throughout Georgia, in your region, city or community, their exact address, contact details and detailed information about the service.

The service provider organization can be found using the search function. Through Sheaghe you can email the service provider and rate the service.

Also, through Sheaghe you can learn more about the various developmental disorders. Here you will find reliable information in simple language and clear images on the following disorders: cerebral palsy, autism spectrum disorder, Down syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy, Tics and more. For each disorder, the signs of the disorder, the underlying causes, diagnostic issues, intervention strategies, recommendations, and more are discussed.

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+