აუტისტური სპექტრის დარღვევა

თამაშის თავისებურებები აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს

Preview
  • აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვები თამაშის პროცესში ნაკლებ სპონტანურები არიან.
  • ტიპიური, ცნობისმოყვარე პატარა ბავშვებისგან განსხვავებით, რომელიც ხშირად ათვალიერებს, შეიმეცნებს გარემოს, ითხოვენ მათთვის სასურველ ნივთებს / ინფორმაციას, აუტიზმის სპექტრის მქონე პირები არ ავლენენ სათანადო ინტერესს იმის მიმართ, რაც მათ გარშემო ხდება.
  • გამოირჩევიან თამაშის განსხვავებული მანერით. ხშირად, მათთვის სირთულეს წარმოადგენს სათამაშოების გამოყენება ფუნქციურად. (მაგალითად, სათამაშო მანქანას შეიძლება იყენებდეს საჩხარუნოდ, ან სალოკად).
  • დახმარების გარეშე, რთულია, განუვითარდეთ სიმბოლური, წარმოსახვითი  და როლური თამაშის უნარი.
  • არ ერთვებიან ჯგუფურ აქტივობებში
  • სათამაშოების გამოყენებისას არ ავლენენ შემოქმედებითობას.
Close Dialog
About Sheaghe

You can use Sheaghe to search for any type of rehab service in Georgia. We have a whole database of service providers on the website; each of them registered according to their location, category of service and the types of service they provide.

Using the search tool on the home page of Sheaghe, you can search for registered services by name, region, exact address, or by using keywords that describe the service you are looking for. Alternatively, or for a broader search, you can browse the categories of service, all of which are listed on the right hand side of the home page.

Once your search results appear on the map, simply click on the marker to learn more about that specific service. From here, you can also follow the link to the Service Provider’s profile page, which gives you more detailed information about the services they provide as well as how to find them. You can also message the service provider directly through Sheaghe by using the instant messaging feature at the bottom of the Service Provider’s Profile page.

If you are a service provider and would like to know more about registering your services on Sheaghe, please see here

PARTNERS
MAC seeks to transform the lives of the most vulnerable around the world by providing them with the resources they need and by strengthening the systems and individuals that provide them care. Data Communication: Innovative. Effective. Simple.
CONTACT
MAC Georgia

Contact Address Address: 3 Kavsadze, Second Floor, Tbilisi, Georgia

Contact Phone Phone: Free Hotline: 0 800 900 902; Office #: 2197378

+